Łomża,

piątek, 19 stycznia 2018

Otwarcie Delegatury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach - 22.01.2018, godz. 10.00

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam na uroczyste otwarcie Delegatury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach, które odbędzie się 22 stycznia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w siedzibie Delegatury przy ul. Sejneńskiej 13 w Suwałkach (budynek NBP obok placówki Poczty Polskiej)
z udziałem Pana Posła, Ministra Jarosława Zielińskiego i Wojewody Podlaskiego Pana Bohdana Józefa Paszkowskiego.

Jeszcze raz serdecznie zapraszam do udziału w tej uroczystości i zrelacjonowania jej na łamach Państwa mediów.


Z wyrazami szacunku

Robert Wagner – asystent Posła

Biuro Poselskie
Posła Jarosława Zielińskiego


(87) 566 55 48
(85) 653 77 69
(87) 644 57 73

czwartek, 21 grudnia 2017

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia - poseł Jarosław Zieliński

Szanowni Państwo,

Boże Narodzenie to czas, w którym doświadczamy tajemnicy przyjścia na świat Boga-Człowieka, dzięki czemu dokonała się najbardziej wzniosła afirmacja istoty ludzkiej. Nadaje to głęboki sens naszemu życiu i zobowiązuje do postawy, która wynika z godności danej człowiekowi przez Boga.

Z serca życzę, by Świętom Bożego Narodzenia, tak pięknie utrwalonym przez wieki w naszej polskiej tradycji, towarzyszyła radość, otucha i nadzieja. Przeżyjmy te uroczyste chwile w atmosferze wzajemnej życzliwości, szacunku dla drugiego człowieka, wyciszenia sporów i miłości najbliższych.

Pragniemy, aby zbliżający się 2018 rok, w którym będziemy obchodzić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości przyniósł realizację naszych szlachetnych i ambitnych celów służących dobru Ojczyzny, naszych rodzin i nas samych. Niech nadchodzący rok obfituje w zdarzenia, które cieszą i umacniają, a nasze drogi niech będą proste i wolne od niebezpieczeństw.

Serca i czyny oddajmy niepodległej Rzeczypospolitej w trosce o jej siłę i przyszłość oraz dostatnie, bezpieczne i szczęśliwe życie nasze i następnych pokoleń.

Niech Bóg ma w swojej opiece Polskę i Jej obywateli.Link do filmu z życzeniami


Poseł Rzeczypospolitej Polskiej

Wiceminister Spraw Wewnętrznych
i Administracji

Jarosław Zieliński
poniedziałek, 11 grudnia 2017

Komunikat dot. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozszerzenia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Warszawa, 11 grudnia 2017 roku

 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rozszerzenia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej stwarza od 9 grudnia 2017 roku warunki dla nowych inwestycji i powstawania nowych miejsc pracy

 

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest ważnym instrumentem rozwoju gospodarczego Suwalszczyzny i całego regionu. Obejmowała ona dotąd tereny o łącznej powierzchni ok. 650 ha, a podstrefa suwalska ok. 165 ha. W ostatnim czasie wyraźnie wzrosło zainteresowanie przedsiębiorców inwestycjami w Strefie. Prezes Zarządu SSSE pan Leszek Dec kilkakrotnie sygnalizował, że zostało już mało gruntów pod nowe inwestycje, a na posiadane przez podstrefę Suwałki ostatnie 12 ha wolnych gruntów, składają się działki zbyt małe i rozdrobnione. Dlatego zwracał się do prezydenta Suwałk o wskazanie nowych terenów pod inwestycje, a do mnie z prośbą o pomoc w szybkim uzyskaniu odpowiedniej decyzji rządu o włączeniu nowych terenów do obszaru SSSE. Prosił mnie również o to prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. Obiecałem pomoc i słowa dotrzymałem.

23 listopada 2017 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zwiększyło ono  powierzchnię podstrefy Suwałki o 14,5 ha, która teraz będzie wynosiła 179,3 ha. Dotychczas było to 164,8 ha. Powierzchnia całej Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej została przez to powiększona z 648,5 ha do prawie 663 hektarów.

Składam podziękowanie Pani Premier Beacie Szydło oraz Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za zrozumienie potrzeb Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i akceptację przedstawionych przeze mnie argumentów. Dzięki temu rozporządzenie Rady Ministrów mogło zostać szybko wydane i wprowadzone w życie.

O atrakcyjności włączonych terenów i zainteresowaniu przedsiębiorców świadczy fakt, iż już na etapie przygotowań tych gruntów do włączenia do SSSE zadeklarowali oni w złożonych listach intencyjnych gotowość rozpoczęcia inwestycji na łączną kwotę 95 mln zł.

Szacuje się, że włączenie nowych terenów do SSSE pozwoli w perspektywie kilku najbliższych lat na realizację nowych inwestycji nawet o większej wartości ponad 115 mln złotych oraz stworzenie 435 miejsc pracy.

Ważne i optymistyczne jest to, że dzięki polityce zrównoważonego rozwoju realizowanej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości tereny Polski wschodniej, w tym Suwalszczyzny, przyciągają w coraz większym wymiarze kapitał inwestycyjny dzięki czemu powstają nowe miejsca pracy, następuje ożywienie gospodarcze regionu i podnosi się jakość życia mieszkańców.

 

Jarosław Zieliński

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

wtorek, 28 listopada 2017

Komunikat dot. rozstrzygnięcia V Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego „By czas nie zaćmił i niepamięć”

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam do wiadomości i wykorzystania komunikat dotyczący rozstrzygnięcia V Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego „By czas nie zaćmił i niepamięć". W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej.


Z wyrazami szacunku

Robert Wagner – asystent Posła

Biuro Poselskie
Posła Jarosława Zielińskiego


(87) 566 55 48
(85) 653 77 69
(87) 644 57 73

środa, 22 listopada 2017

List posła Jarosława Zielińskiego z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Szanowni Państwo,

w związku z obchodzonym niedawno Dniem Pracownika Socjalnego przesyłam w załączeniu list Pana Posła, Ministra Jarosława Zielińskiego przygotowany specjalnie na tę okazję z prośbą o życzliwą lekturę i przekazanie jego treści wszystkim osobom zainteresowanym, a zwłaszcza tym, którzy na co dzień niosą pomoc potrzebującym.


Z wyrazami szacunku

Robert Wagner – asystent Posła

Biuro Poselskie
Posła Jarosława Zielińskiego


(87) 566 55 48
(85) 653 77 69
(87) 644 57 73

czwartek, 9 listopada 2017

List posła Jarosława Zielińskiego z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam list Pana Posła, Ministra Jarosława Zielińskiego z okazji Narodowego Święta Niepodległości z prośbą o jego życzliwą lekturę i zainteresowanie nim opinii publicznej.Z wyrazami szacunku

Robert Wagner – asystent Posła

Biuro Poselskie
Posła Jarosława Zielińskiego


(87) 566 55 48
(85) 653 77 69
(87) 644 57 73

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Suwałkach - 10-11 listopada 2017

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do uczestnictwa w obchodach Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się w dniach 10-11 listopada 2017 roku w Suwałkach według zamieszczonego poniżej programu.
Raz jeszcze serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.


Z wyrazami szacunku

Jarosław Zieliński

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i AdministracjiProgram obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Suwałkach

10 listopada 2017 roku (piątek):

14.00-16.00 - II Bieg Niepodległości o Puchar Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego na terenie Zalewu Arkadia w Suwałkach
18.00 - koncert patriotyczny "Dla Niepodległej" (Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach, ul. Noniewicza 83)

11 listopada 2017 roku (sobota):

10.30 - Msza Święta w intencji Ojczyzny w konkatedrze pw. św. Aleksandra w Suwałkach
12.00 - uroczysty apel na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach
- przemówienia okolicznościowe
- wręczenie awansów i odznaczeń resortowych
- niepodległościowy apel pamięci i salwa honorowa

16.00 - wernisaż wystawy fotograficznej "Suwalscy żołnierze Marszałka wczoraj i dziś" (Klub Wojskowy 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej)
- wykład pt. "Dziś ziemia Wasza wolna jest" - dr Jarosław Schabieński
- montaż słowno-muzyczny "Wspomnienia Aleksandry Piłsudskiej"
- przyjazd Marszałka Józefa Piłsudskiego na teren Klubu Wojskowego
- finał gry miejskiej
- wspólny śpiew pieśni patriotycznych