Łomża,

poniedziałek, 4 maja 2020

List Posła Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego z okazji Dnia Strażaka 2020 roku

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam okolicznościowy list Posła Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jarosława Zielińskiego z okazji Dnia Strażaka z prośbą o jego życzliwą lekturę i przekazanie wszystkim zainteresowanym osobom.

Z wyrazami szacunku,
Anna Dobrowolska – asystentka Posła

Biuro Poselskie
Posła Jarosława Zielińskiego


(87) 566 55 48

czwartek, 30 kwietnia 2020

List z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam list Posła Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego z okazji Święta Konstytucji 3 Maja z
prośbą o jego życzliwą lekturę i przekazanie innym zainteresowanym osobom.


Z wyrazami szacunku,
Anna Dobrowolska – asystentka Posła

Biuro Poselskie
Posła Jarosława Zielińskiego


(87) 566 55 48

poniedziałek, 17 lutego 2020

Lomzynska.eu - zawieszenie działalności

Dzisiaj, w mojej obecności na zebraniu uczęszczanym przez lokalnych sędziów, prokuratorów, polityków, domagano się by "wymierzyć mi sprawiedliwość". Że kim ja niby w ogóle jestem- że ostrze sprawiedliwości mnie ciągle omija, że zastraszam innych, że sobie pozwalam na zbyt dużo etc. Że generalnie- ukarać mnie, bo "dominuję" i zmuszam innych, zastraszaniem zmuszając do określonego zachowania. Trochę czasu zajęło mi by się otrząsnąć.

W krótkim czasie jest to druga tego typu sytuacja, a poprzednim razem, słysząc tego typu wywody, musiałem przerwać czyjś wykład, pytając, czy to jest groźba. Odpowiedziano mi : "Tak, to jest groźba".

W związku z tym że kogoś oskarżając natychmiast mogę liczyć się z odwetem, zmuszony jestem chwilowo zamknąć działalność wydawniczą. Otrzymuję groźby, takie ja ta opisana powyżej. Tym razem wprost domagano się by mnie uciszyć, oskarżyć o coś, cokolwiek.

Adam Fularz
wydawca, Lomzynska.eu

środa, 20 listopada 2019

List z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam list Posła Rzeczypospolitej Polskiej, Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego przygotowany z okazji Dnia Pracownika Socjalnego z prośbą o jego życzliwą lekturę i przekazanie innym zainteresowanym osobom.Z wyrazami szacunku,
Anna Dobrowolska – asystentka Posła

Biuro Poselskie
Posła Jarosława Zielińskiego


(87) 566 55 48
(85) 653 77 69
(87) 644 57 73


wtorek, 17 września 2019

Czy miasto Łomża ma szansę na odszkodowanie od PKP za celową likwidację peronu kolei pasażerskiej?

Pytanie redakcji:
Czy UM Łomża wystąpi do PKP PLK z wnioskiem o odszkodowanie z tytułu likwidacji peronu? Kwotę odszkodowania szacuję na 4-5 mln PLN.

Odpowiedzi UM Łomża


KPM.0530.83.2019

Nie widzimy podstaw prawnych do ubiegania się o odszkodowanie. Zarządcą terenu, na którym znajdował się dworzec PKP, nie jest Miasto Łomża. Pytania w tej sprawie powinny zostać skierowane do jednej ze spółek PKP.

Z poważaniem


Grzegorz Daniluk

Kierownik, Kancelaria Prezydenta Miasta
Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pokój 121 

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

piątek, 30 sierpnia 2019

List posła Jarosława Zielińskiego z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam list Posła Rzeczypospolitej Polskiej, Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 z uprzejmą prośbą o jego życzliwą lekturę i zainteresowanie nim innych osób.


Z wyrazami szacunku

Anna Dobrowolska – asystentka Posła

Biuro Poselskie
Posła Jarosława Zielińskiego


(87) 566 55 48
(85) 653 77 69
(87) 644 57 73

piątek, 17 maja 2019

Konferencja - Policja Państwowa - inspiracja i wzór w służbie państwu i jego obywatelom w PWSZ w Suwałkach - 20.05.2019

Szanowni Państwo,

w imieniu Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Posła Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jarosława Zielińskiego serdecznie zapraszam na konferencję zatytułowaną „Policja Państwowa - inspiracja i wzór w służbie państwu i jego obywatelom", która rozpocznie się 20 maja 2019 roku o godz. 10:00 w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach przy ul. Teofila Noniewicza 10.

W załączeniu przesyłam zaproszenie zawierające program konferencji.

Raz jeszcze zapraszam do udziału w konferencji i zrelacjonowania jej na łamach Państwa Mediów.


Z wyrazami szacunku

Anna Dobrowolska – asystentka Posła

Biuro Poselskie
Posła Jarosława Zielińskiego


(87) 566 55 48
(85) 653 77 69
(87) 644 57 73